Blog

Przedłużenie legalności pobytu

W środę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wynikającą z przedłużającego się konfliktu zbrojnego na terytorium

Wnioski i Perspektywy

Aktualna Sytuacja na Rynku Pracy Stopa bezrobocia w Polsce, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w marcu 2,9 proc.,