Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

20 lutego prezydent podpisał nowelizację ustawy przedłużającą pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku oraz przedłużającą zwolnienia podatkowe dla podmiotów niosących pomoc humanitarną do końca roku. Zmiany są następstwem decyzji Rady UE o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r., a rząd planuje przedłożyć nową decyzję w sprawie statusu ukraińskich uchodźców w Polsce do końca czerwca. 

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium wynikają z decyzji Rady UE z dnia 19 października przedłużającej tymczasową ochronę dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2025 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r. jest legalny. 

Rząd proponuje przedłużenie obecnej decyzji do 30 czerwca br. W międzyczasie zamierza zainicjować istotne zmiany i rozszerzenie ustawy zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej. Prace te zostaną poprzedzone konsultacjami z samorządami, władzami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami. 

Proponowana przez rząd decyzja została przyjęta przez Senat 9 lutego przy 414 głosach za, 15 przeciw i jednym wstrzymującym się. 

Ponad milion Ukraińców zachowa swoje świadczenia. Poprawki przewidują przedłużenie okresu ważności wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy dla Ukraińców, terminu opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu Ukraińców. 

Przedłużono również ważność kart pobytu wydanych Ukraińcom, polskich dowodów osobistych dla cudzoziemców i „umów o tolerowanym pobycie”, a także okres, w którym pobyt Ukraińców na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie wizy Schengen. Oznacza to, że uchodźcy wojenni z Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny, będą mogli m.in. swobodnie wjeżdżać do kraju. 

To ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności ukraińskim uchodźcom w Polsce.

Facebook
Twitter
LinkedIn