Rynek pracy po nowemu, czyli zmiany na rynku pracy po pandemii COVID-19 i po roku wojny w Ukrainie.

Rynek pracy po nowemu, czyli zmiany na rynku pracy po pandemii COVID-19 i po roku wojny w Ukrainie. Krótki pogląd  Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach udostępniony poniżej

2023

Witajcie! Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami najnowszą informacją na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce w roku 2023. Przez ostatnie kilka lat obserwowaliśmy wiele zmian i wyzwań, które znacząco wpłynęły na tę dziedzinę. Wprowadzenie zdalnego trybu pracy, w powodu pandemii COVID-19, miało istotny wpływ na rynek pracy, ucząc pracowników szacunku wobec pracy i zmniejszając ich roszczeniowość. Dodatkowo, wiele firm i pracowników zaczęło dostrzegać korzyści z elastycznego czasu pracy i większej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Jednym z istotnych czynników wpływających na rynek pracy jest również wzrost presji płacowej. Pracownicy oczekują podwyżek wynagrodzeń, które rekompensują rosnącą inflację. W rezultacie niektóre firmy podnoszą pensje swoim pracownikom i dopasowują benefity do ich potrzeb, aby zatrzymać ich na dłużej. 

W Polsce zauważamy również obecność dużej liczby cudzoziemców na rynku pracy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. Przybycie imigrantów zarobkowych ma istotny wpływ na dostępność miejsc pracy, szczególnie w sektorach, w których brakuje krajowych pracowników.

Interesującym trendem, który zyskuje popularność wśród pracowników, jest wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy. Badania sugerują, że skrócenie czasu pracy może przynieść korzyści, takie jak zmniejszenie poziomu stresu i wypalenia zawodowego.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Wprowadzane zmiany w Kodeksie Pracy mają na celu uelastycznienie trybu i czasu pracy oraz uwzględnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niektóre z ważniejszych zmian to wpisanie zdalnej pracy do Kodeksu Pracy, badanie trzeźwości pracowników oraz dodatkowe urlopy. W kwestii tych zmian istotną rolę pełni współpraca ze stroną społeczną, w tym ze związkami zawodowymi. Uwzględnianie potrzeb pracowników i budowanie lojalności są kluczowe dla dostosowania organizacji do wprowadzanych zmian.

Warto zauważyć, że przedstawione wnioski wynikają z dyskusji panelu, która miała miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w kwietniu 2023 roku. Przedstawione opinie są poglądami uczestników dyskusji i mogą nie odzwierciedlać pełnego obrazu rynku pracy w Polsce.”

Facebook
Twitter
LinkedIn