Rekordowa liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce

Rekordowa liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce

Rekordowa liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce Na koniec września w Polsce legalnie zatrudnionych było 112 tys. pracowników z zagranicy. W wielu przypadkach trafiają oni do zakładów przemysłowych. Mimo że, przedwyborcze otoczenie dla rekrutacji zagranicznej siły roboczej nie było sprzyjające, liczba zagranicznych pracowników w Polsce systematycznie rośnie. Potwierdzają to najnowsze dane ZUS z końca września tego roku.

Według danych liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi wzrosła od początku roku o ponad 54 000 do 1 112 000. Większość z nich to Ukraińcy, których liczba tradycyjnie wzrosła o ponad 15,3 tys. osób, a w samym wrześniu o ponad 5,7 tys. więcej niż w sierpniu.

Nasz pracownik, na co dzień zajmujący się klientami kluczowymi Rafał Nowak, wypowiedział się na ten temat:

 

            „Jak pokazują powyższe dane rośnie liczba pracowników przybywających do Polski. Jednak nie jest to nadal liczba pozwalająca w szybkim tempie zapewnić zapotrzebowanie na rynku pracy. Główny podwód to, że nie wszystkie osoby przybywające będą pracować (matki z dziećmi, osoby starsze, schorowane). Największe braki widzimy na stanowiskach przeznaczonych dla mężczyzn, tutaj należałoby się zastanowić czy możemy zaadoptować te stanowiska dla pań, czy chcemy zatrudnić panów z innych nacji niż Ukraina. Nasze działy operacyjne są w stanie pomóc w drożeniu obu rozwiązań.”

 

Według miesięcznego indeksu koniunktury za październik opublikowanego przez PIE i BGK, dla 47% przedsiębiorstw brak pracowników nadal stanowi przeszkodę w ich działalności, zwiększając popyt na zagranicznych migrantów zarobkowych.

Z danych ZUS wynika, że cudzoziemcy pracujący legalnie w Polsce najchętniej uzupełniają niedobór pracowników w sektorach przetwórstwa przemysłowego oraz transportu i logistyki (TSL): na koniec września niemal jedna trzecia wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS była zatrudniona w tych dwóch branżach. W praktyce udział ten jest jeszcze wyższy, a znaczna część z jednej piątej cudzoziemców otrzymujących składki od agencji zatrudnienia zatrudniona jest w przemyśle i logistyce. Dalej plasuje się budownictwo (co ósmy) oraz handel hurtowy i detaliczny, gdzie pracuje 9% cudzoziemców, w tym duża liczba Ukrainek.

Podczas niedawnej debaty mBanku i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) na temat migracji i rynku pracy w Polsce, Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, że ostatnie badania Ośrodka pokazały, że zagraniczne zatrudnienie uchodźców z Ukrainy jest zaskakująco duże. Przypomniał, że. Spośród 71% zatrudnionych, aż 28% pracowało zdalnie dla ukraińskich pracodawców, co zdaniem Kaczmarczyka tłumaczy rozbieżność między wysokimi wskaźnikami aktywności zawodowej uchodźców widocznymi w wynikach badania a danymi ZUS. Udział Ukraińców wśród obcokrajowców spadł z 73% na początku 2022 r. do mniej niż 68% na koniec września. Wolne miejsca pracy w wielu branżach, które wcześniej zatrudniały ukraińskich mężczyzn, są obecnie obsadzane przez pracowników z innych krajów: na koniec września największą liczbę cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS stanowili Białorusini (126 300), Gruzini (27 000) i Hindusi (około 20 000).