Zmiany w Ustawie Pomocowej dla Obywateli Ukrainy

Jest to kolejna nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obecne rozwiązania obowiązują do 30 czerwca br. Przeczytaj więcej: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej. Nowela zakłada przedłużenie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, do 30 września 2025 r. W przypadku przedłużenia ochrony przez dyrektywę unijną do marca 2026 r., przepisy automatycznie przedłużą tę ochronę.

Zmiana Statusu z Ochrony Tymczasowej na Pobyt Czasowy
Zgodnie z ustawą, pobyt obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Od przyszłego roku możliwa będzie zmiana statusu pobytu z ochrony tymczasowej na pobyt czasowy, który jest korzystniejszy i opisany w ustawie o cudzoziemcach. Warunki zmiany statusu obejmują:

Aktualizację danych w bazie PESEL UKR w urzędzie gminy.
Złożenie elektronicznego wniosku do wojewody.
Aktywny status UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku.
Brak sprzeciwu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Po pozytywnej weryfikacji, osoba otrzyma kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”. Wnioski o zmianę statusu będą przyjmowane do marca 2025 roku w urzędach gmin. Wiceminister Maciej Duszczyk podkreśla, że weryfikacja i uzupełnienie danych są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Wygaszenie Niektórych Świadczeń Od 1 lipca br. wygaszone zostaną:

Wsparcie na wykonanie fotografii.

Jednorazowe świadczenie 300 zł na „zagospodarowanie”.

Koniec z Zakwaterowaniem w Prywatnych Domach

Od 31 lipca br. finansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w prywatnych domach będzie możliwe tylko na podstawie umowy z wojewodą lub organem samorządowym. Kontrowersje wzbudza wygaszenie świadczenia 40 zł, związanego z rekompensatą kosztów pobytu uchodźców w prywatnych lokalach. Resort uzasadnia to niepowodzeniem uszczelnienia systemu i wzrostem patologii związanych z tym pobytem.

Skupienie Pomocy w Ośrodkach Wspólnego Zamieszkiwania
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy ma się skupić w ośrodkach wspólnego zamieszkiwania finansowanych na podstawie art. 12 ustawy pomocowej. Wojewoda będzie mógł zapewnić zakwaterowanie zbiorowe, całodzienne wyżywienie, prowadzenie punktów recepcyjnych, transport związany z zakwaterowaniem lub opieką medyczną oraz inne niezbędne działania.

Świadczenia za Nauki Dziecka
Nowelizacja wiąże wypłatę świadczenia 800 plus i świadczenia „Dobry start” z obowiązkiem szkolnym. Dziecko obywatela Ukrainy musi realizować obowiązek nauki w polskim systemie oświaty. W przeciwnym razie świadczenia mogą zostać wstrzymane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozszerzenie Ustawy na Dwie Kategorie Cudzoziemców
Ustawa obejmie także małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy, którzy sami nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Rozwiązanie to umożliwi im korzystanie z instytucji pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy.

Dostęp do Polskiego Rynku Pracy
Zmiany dotyczą również dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy, w tym skrócenia terminu powiadomienia pracodawcy o zatrudnieniu z 14 na 7 dni oraz wprowadzenia obowiązku powiadomienia o zmianach warunków zatrudnienia.

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza
Nowela przedłuża możliwość nadania numeru prawa wykonywania zawodu do 30 września 2025 r. oraz przywraca możliwość świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy posiadających odpowiednie wykształcenie.

Nowe przepisy dotyczące świadczeń zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2025 r. oraz od roku szkolnego 2025/2026.

Facebook
Twitter
LinkedIn