Przedłużenie legalności pobytu

W środę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wynikającą z przedłużającego się konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Nowe przepisy, które zostały poparte przez kluby Koalicji Obywatelskiej (KO) oraz Polska 2050 – Trzecia Droga, mają na celu dalsze wsparcie dla ukraińskich uchodźców i ułatwienie im życia w Polsce. Przyjrzyjmy się, jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje i jakie korzyści przyniosą one obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce.

Przedłużenie legalności pobytu

Jednym z kluczowych punktów nowelizacji jest przedłużenie okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy. Dotychczasowe przepisy przewidywały tymczasową ochronę, której okres obowiązywania zbliżał się ku końcowi. Dzięki nowym regulacjom, Ukraińcy będą mogli kontynuować swój legalny pobyt w Polsce bez obawy o utratę statusu uchodźcy. Jest to niezwykle istotne dla tych, którzy z powodu wojny musieli opuścić swoje domy i szukają w Polsce schronienia.

Zmiany w zakresie zatrudnienia i edukacj

Nowelizacja wprowadza również szereg ułatwień w zakresie zatrudnienia i edukacji dla obywateli Ukrainy. Nowe przepisy zakładają:

Ułatwienia w zatrudnieniu:

Wprowadzenie mniej restrykcyjnych wymogów dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy, co ma na celu ułatwienie im znalezienia pracy i stabilizacji na polskim rynku pracy.

Ułatwienia w dostępie do edukacji:

Zapewnienie łatwiejszego dostępu do polskiego systemu edukacji, zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim. Dzięki temu młodzież ukraińska będzie mogła kontynuować swoją edukację bez przeszkód.

Wsparcie w uznawaniu kwalifikacji zawodowych:

 Procedury uznawania kwalifikacji zawodowych i dyplomów zdobytych na Ukrainie zostaną uproszczone, co umożliwi szybsze podjęcie pracy zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Pomoc społeczna i mieszkalnictwo.

Sejm wprowadził również zmiany dotyczące pomocy społecznej i mieszkalnictwa:

Zwiększenie dostępności świadczeń socjalnych:

Ukraińcy będą mieli łatwiejszy dostęp do polskiego systemu świadczeń socjalnych, co pozwoli im na lepsze zabezpieczenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa:

Programy wspierające wynajem mieszkań dla obywateli Ukrainy zostaną rozszerzone, co ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych uchodźców.

Opieka zdrowotna

Nowelizacja ustawy obejmuje również zmiany w zakresie opieki zdrowotnej:

Dostęp do opieki zdrowotnej:

Ukraińcy będą mieli zapewniony pełny dostęp do polskiego systemu opieki zdrowotnej, w tym do świadczeń medycznych i leczenia specjalistycznego.

Wsparcie psychologiczne:

 Zostaną wprowadzone specjalne programy wsparcia psychologicznego dla uchodźców, mające na celu pomoc w radzeniu sobie z traumą wojenną i adaptacją do nowego środowiska.

 

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jest odpowiedzią na przedłużający się konflikt zbrojny na Ukrainie i rosnące potrzeby ukraińskich uchodźców w Polsce. Dzięki wprowadzeniu tych zmian, Polska kontynuuje swoją rolę jako kraj wspierający.

Facebook
Twitter
LinkedIn