Kategorie
POLSKI

Zmiany w Ustawie Pomocowej dla Obywateli Ukrainy

Jest to kolejna nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obecne rozwiązania obowiązują do 30 czerwca br. Przeczytaj więcej: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej. Nowela zakłada przedłużenie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, do 30 września 2025 r. W przypadku przedłużenia ochrony przez dyrektywę unijną do marca 2026 r., przepisy automatycznie przedłużą tę ochronę.

Zmiana Statusu z Ochrony Tymczasowej na Pobyt Czasowy
Zgodnie z ustawą, pobyt obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Od przyszłego roku możliwa będzie zmiana statusu pobytu z ochrony tymczasowej na pobyt czasowy, który jest korzystniejszy i opisany w ustawie o cudzoziemcach. Warunki zmiany statusu obejmują:

Aktualizację danych w bazie PESEL UKR w urzędzie gminy.
Złożenie elektronicznego wniosku do wojewody.
Aktywny status UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku.
Brak sprzeciwu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Po pozytywnej weryfikacji, osoba otrzyma kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”. Wnioski o zmianę statusu będą przyjmowane do marca 2025 roku w urzędach gmin. Wiceminister Maciej Duszczyk podkreśla, że weryfikacja i uzupełnienie danych są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Wygaszenie Niektórych Świadczeń Od 1 lipca br. wygaszone zostaną:

Wsparcie na wykonanie fotografii.

Jednorazowe świadczenie 300 zł na „zagospodarowanie”.

Koniec z Zakwaterowaniem w Prywatnych Domach

Od 31 lipca br. finansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w prywatnych domach będzie możliwe tylko na podstawie umowy z wojewodą lub organem samorządowym. Kontrowersje wzbudza wygaszenie świadczenia 40 zł, związanego z rekompensatą kosztów pobytu uchodźców w prywatnych lokalach. Resort uzasadnia to niepowodzeniem uszczelnienia systemu i wzrostem patologii związanych z tym pobytem.

Skupienie Pomocy w Ośrodkach Wspólnego Zamieszkiwania
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy ma się skupić w ośrodkach wspólnego zamieszkiwania finansowanych na podstawie art. 12 ustawy pomocowej. Wojewoda będzie mógł zapewnić zakwaterowanie zbiorowe, całodzienne wyżywienie, prowadzenie punktów recepcyjnych, transport związany z zakwaterowaniem lub opieką medyczną oraz inne niezbędne działania.

Świadczenia za Nauki Dziecka
Nowelizacja wiąże wypłatę świadczenia 800 plus i świadczenia „Dobry start” z obowiązkiem szkolnym. Dziecko obywatela Ukrainy musi realizować obowiązek nauki w polskim systemie oświaty. W przeciwnym razie świadczenia mogą zostać wstrzymane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozszerzenie Ustawy na Dwie Kategorie Cudzoziemców
Ustawa obejmie także małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy, którzy sami nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Rozwiązanie to umożliwi im korzystanie z instytucji pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy.

Dostęp do Polskiego Rynku Pracy
Zmiany dotyczą również dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy, w tym skrócenia terminu powiadomienia pracodawcy o zatrudnieniu z 14 na 7 dni oraz wprowadzenia obowiązku powiadomienia o zmianach warunków zatrudnienia.

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza
Nowela przedłuża możliwość nadania numeru prawa wykonywania zawodu do 30 września 2025 r. oraz przywraca możliwość świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy posiadających odpowiednie wykształcenie.

Nowe przepisy dotyczące świadczeń zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2025 r. oraz od roku szkolnego 2025/2026.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Przedłużenie legalności pobytu

W środę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wynikającą z przedłużającego się konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Nowe przepisy, które zostały poparte przez kluby Koalicji Obywatelskiej (KO) oraz Polska 2050 – Trzecia Droga, mają na celu dalsze wsparcie dla ukraińskich uchodźców i ułatwienie im życia w Polsce. Przyjrzyjmy się, jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje i jakie korzyści przyniosą one obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce.

Przedłużenie legalności pobytu

Jednym z kluczowych punktów nowelizacji jest przedłużenie okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy. Dotychczasowe przepisy przewidywały tymczasową ochronę, której okres obowiązywania zbliżał się ku końcowi. Dzięki nowym regulacjom, Ukraińcy będą mogli kontynuować swój legalny pobyt w Polsce bez obawy o utratę statusu uchodźcy. Jest to niezwykle istotne dla tych, którzy z powodu wojny musieli opuścić swoje domy i szukają w Polsce schronienia.

Zmiany w zakresie zatrudnienia i edukacj

Nowelizacja wprowadza również szereg ułatwień w zakresie zatrudnienia i edukacji dla obywateli Ukrainy. Nowe przepisy zakładają:

Ułatwienia w zatrudnieniu:

Wprowadzenie mniej restrykcyjnych wymogów dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy, co ma na celu ułatwienie im znalezienia pracy i stabilizacji na polskim rynku pracy.

Ułatwienia w dostępie do edukacji:

Zapewnienie łatwiejszego dostępu do polskiego systemu edukacji, zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim. Dzięki temu młodzież ukraińska będzie mogła kontynuować swoją edukację bez przeszkód.

Wsparcie w uznawaniu kwalifikacji zawodowych:

 Procedury uznawania kwalifikacji zawodowych i dyplomów zdobytych na Ukrainie zostaną uproszczone, co umożliwi szybsze podjęcie pracy zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Pomoc społeczna i mieszkalnictwo.

Sejm wprowadził również zmiany dotyczące pomocy społecznej i mieszkalnictwa:

Zwiększenie dostępności świadczeń socjalnych:

Ukraińcy będą mieli łatwiejszy dostęp do polskiego systemu świadczeń socjalnych, co pozwoli im na lepsze zabezpieczenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa:

Programy wspierające wynajem mieszkań dla obywateli Ukrainy zostaną rozszerzone, co ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych uchodźców.

Opieka zdrowotna

Nowelizacja ustawy obejmuje również zmiany w zakresie opieki zdrowotnej:

Dostęp do opieki zdrowotnej:

Ukraińcy będą mieli zapewniony pełny dostęp do polskiego systemu opieki zdrowotnej, w tym do świadczeń medycznych i leczenia specjalistycznego.

Wsparcie psychologiczne:

 Zostaną wprowadzone specjalne programy wsparcia psychologicznego dla uchodźców, mające na celu pomoc w radzeniu sobie z traumą wojenną i adaptacją do nowego środowiska.

 

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jest odpowiedzią na przedłużający się konflikt zbrojny na Ukrainie i rosnące potrzeby ukraińskich uchodźców w Polsce. Dzięki wprowadzeniu tych zmian, Polska kontynuuje swoją rolę jako kraj wspierający.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Wnioski i Perspektywy

Aktualna Sytuacja na Rynku Pracy

Stopa bezrobocia w Polsce, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w marcu 2,9 proc., co jest identycznym wynikiem jak w lutym.
To najniższy wskaźnik bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Polska wraz z Czechami (2,9 proc.) przewodzi w rankingu najniższego bezrobocia w UE. Dla porównania, średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosiła 6,5 proc. w marcu.

Liczba bezrobotnych w Polsce w marcu wyniosła 515 tysięcy osób, w porównaniu do 516 tysięcy w lutym, co pokazuje minimalny, ale pozytywny trend spadkowy. W całej Unii Europejskiej liczba bezrobotnych wynosi aż 13 milionów.

Sektory z Największym Przyrostem Bezrobocia:

Przemysł Spożywczy:

Branża spożywcza zanotowała wzrost bezrobocia, głównie ze względu na sezonowość i zmniejszenie popytu na pewne produkty. Mimo to, sektor ten ma potencjał do poprawy, zwłaszcza wraz z nadejściem letniego sezonu i wzrostem konsumpcji.

Budownictwo:

Budownictwo również odczuło wzrost bezrobocia, co jest typowe w okresie zimowym. Jednakże z nadejściem wiosny i latem spodziewany jest wzrost aktywności budowlanej, co powinno poprawić sytuację na rynku pracy w tym sektorze.

Usługi Gastronomiczne i Hotelarstwo:

Sektor usług gastronomicznych i hotelarstwa zmaga się z problemami wynikającymi z niestabilnej sytuacji pandemicznej. Pomimo stopniowego otwierania się gospodarki, niepewność związana z przyszłymi obostrzeniami wpływa na zatrudnienie.

Sektory Bez Problemów z Kadrami:

Technologia i IT:

Branża technologiczna i IT nie odczuwa problemów z kadrami. Wręcz przeciwnie, popyt na specjalistów IT wciąż rośnie, a firmy nieustannie poszukują wykwalifikowanych pracowników.

Logistyka i Transport:

Logistyka i transport, zwłaszcza w kontekście e-commerce, rozwijają się dynamicznie. Pandemia przyspieszyła wzrost tej branży, a firmy zmagają się z brakiem wystarczającej liczby kierowców i specjalistów ds. logistyki.

Opieka Zdrowotna:

Branża opieki zdrowotnej również nie odczuwa problemów z bezrobociem. Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na personel medyczny, co skutkuje dużym popytem na pracowników w tym sektorze.

Wnioski i Perspektywy

Analizując powyższe dane, możemy zauważyć, że polski rynek pracy jest w dobrej kondycji, pomimo pewnych wyzwań w określonych sektorach. Niska stopa bezrobocia świadczy o stabilności i sile naszej gospodarki. Jednak, aby utrzymać ten trend, ważne jest ciągłe monitorowanie rynku pracy i elastyczne dostosowywanie strategii rekrutacyjnych.

W Work Assist Group jesteśmy gotowi wspierać zarówno pracodawców, jak i pracowników, oferując profesjonalne usługi rekrutacyjne i doradcze. Nasz zespół ekspertów dąży do tego, aby każdy znalazł odpowiednie zatrudnienie i mógł rozwijać swoje umiejętności w sprzyjających warunkach🤝

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Logistyczni Bohaterowie: Jak Znaleźć i Zatrudnić Najlepszych Pracowników Dla Twojej Firmy Magazynowej

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku logistycznym i magazynowym znalezienie odpowiednich pracowników jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Dowiedz się, jakie trendy i usługi rekrutacyjne mogą Ci pomóc w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników.

Rynek logistyczny i magazynowy w Polsce prężnie się rozwija, a firmy na tym rynku muszą sprostać rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją firmy w tej branży, jest znalezienie i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. W dzisiejszym artykule dowiemy się, jakie usługi rekrutacyjne mogą pomóc w poszukiwaniu pracowników dla firm logistycznych i magazynów w Polsce.

Dlaczego Pracownicy Dla Firm Logistycznych i Magazynów Są Tak Ważni?

Pracownicy logistyczni i magazynowi odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu firm w tych branżach. To oni są odpowiedzialni za sprawne zarządzanie zapasami, kompletowanie zamówień, transport towarów i wiele innych kluczowych procesów. Zatrudnienie odpowiednich pracowników może znacząco wpłynąć na jakość usług i zadowolenie klientów.

Trendy na Rynku Logistycznym i Magazynowym w Polsce

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla firm logistycznych i magazynowych. Rosnąca gospodarka, rozwijający się handel elektroniczny i coraz większa rola Polski jako centrum dystrybucji dla Europy sprawiają, że firmy potrzebują coraz więcej pracowników. Jednym z trendów na rynku jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki, operatorów wózków widłowych i innych pracowników magazynowych.

Rekrutacja Pracowników: Jakie Usługi Są Dostępne?

Aby znaleźć najlepszych pracowników dla swojej firmy logistycznej lub magazynowej, warto skorzystać z usług specjalistycznych agencji rekrutacyjnych. Takie agencje posiadają doświadczenie i wiedzę potrzebną do przeprowadzenia skutecznej rekrutacji. Mogą one pomóc w identyfikowaniu odpowiednich kandydatów, przeprowadzaniu procesów selekcji oraz zapewnieniu, że pracownicy spełniają wymagania firmy.

Zaawansowane Usługi Rekrutacyjne: Klucz do Sukcesu

Jeśli Twoja firma logistyczna lub magazynowa szuka najlepszych pracowników, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w znalezieniu talentów, którzy przyniosą sukces Twojemu biznesowi.

Podsumowanie

W dynamicznie rozwijającym się rynku logistycznym i magazynowym znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracowników jest kluczowym wyzwaniem. Profesjonalne usługi rekrutacyjne mogą pomóc firmom znaleźć pracowników, którzy przysłużą się rozwojowi firmy. Nie czekaj – dołącz do sukcesu i znajdź najlepszych pracowników dla swojej firmy logistycznej lub magazynowej już dziś! Skontaktuj się z nami i zainwestuj w przyszłość swojego biznesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Agencja Pracy Tymczasowej: Klucz do Skutecznej Rekrutacji na Dynamicznym Rynku Pracy

Rynek pracy w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznych i rywalizacyjnych w Europie. Firmy nieustannie szukają sposobów poprawy swojej konkurencyjności i wydajności. Znaczenie roli agencji pracy tymczasowej (Agencja Pracy Tymczasowej) staje się coraz bardziej istotne.

Agencja Pracy Tymczasowej: Rozwiązanie Dla Wyzwań Rynku Pracy

Słowo „rekrutacja” staje się coraz bardziej skomplikowane i konkurencyjne na współczesnym rynku pracy. Setki firm rywalizują o najbardziej wykwalifikowanych pracowników, co wymaga nieustannego ulepszenia strategii rekrutacyjnych i zarządzania personelem. Agencja Pracy Tymczasowej daje firmom możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku.

Rynek Pracy: Dynamiczne Zmiany i Wyzwania

Rynek pracy w Polsce ciągle się zmienia. Nowe technologie, zmiany w przepisach prawnych i trendy społeczne wpływają na to, w jaki sposób firmy rekrutują i zarządzają personelem. Agencje Pracy Tymczasowej mają wiedzę i zasoby, aby pomóc firmom dostosować się do tych zmian i zachować konkurencyjność.

Pracownicy Tymczasowi: Elastyczność i Efektywność

Pracownicy tymczasowi stają się integralną częścią współczesnego biznesu. Oni zapewniają firmom elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmiany w zapotrzebowaniu pracowników. Agencje Pracy Tymczasowej pomagają firmom znaleźć i zatrudnić wykwalifikowanych oraz zmotywowanych pracowników tymczasowych, co powoduje do wzrostu efektywności i zysków.

Twój Partner w Sukcesie

Współpracując z Agencją Pracy Tymczasowej, zyskujesz niezawodnego partnera, który pomoże Ci rozwiązywać trudności związane z rekrutacją i zarządzaniem personelem. Znamy rynek pracy w Polsce, śledzimy jego zmiany i jesteśmy gotowi dostarczyć Ci rozwiązania, które pomogą Twojej firmie odnieść sukces.

Jeśli szukasz solidnego partnera do rozwiązywania swoich potrzeb związanych z rekrutacją i zarządzaniem personelem, skontaktuj się z nami jeszcze dziś. My jako firma zdecydowanie jesteszmy przygotowani pomóc Ci osiągnąć nowe szczyty w Twoim biznesie.

Nie zapomnij się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się, jak możemy stać Twoim partnerem w osiągnięciu sukcesu na polskim rynku pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Rynek pracy po nowemu, czyli zmiany na rynku pracy po pandemii COVID-19 i po roku wojny w Ukrainie.

Rynek pracy po nowemu, czyli zmiany na rynku pracy po pandemii COVID-19 i po roku wojny w Ukrainie. Krótki pogląd  Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach udostępniony poniżej

2023

Witajcie! Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami najnowszą informacją na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce w roku 2023. Przez ostatnie kilka lat obserwowaliśmy wiele zmian i wyzwań, które znacząco wpłynęły na tę dziedzinę. Wprowadzenie zdalnego trybu pracy, w powodu pandemii COVID-19, miało istotny wpływ na rynek pracy, ucząc pracowników szacunku wobec pracy i zmniejszając ich roszczeniowość. Dodatkowo, wiele firm i pracowników zaczęło dostrzegać korzyści z elastycznego czasu pracy i większej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Jednym z istotnych czynników wpływających na rynek pracy jest również wzrost presji płacowej. Pracownicy oczekują podwyżek wynagrodzeń, które rekompensują rosnącą inflację. W rezultacie niektóre firmy podnoszą pensje swoim pracownikom i dopasowują benefity do ich potrzeb, aby zatrzymać ich na dłużej. 

W Polsce zauważamy również obecność dużej liczby cudzoziemców na rynku pracy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. Przybycie imigrantów zarobkowych ma istotny wpływ na dostępność miejsc pracy, szczególnie w sektorach, w których brakuje krajowych pracowników.

Interesującym trendem, który zyskuje popularność wśród pracowników, jest wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy. Badania sugerują, że skrócenie czasu pracy może przynieść korzyści, takie jak zmniejszenie poziomu stresu i wypalenia zawodowego.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Wprowadzane zmiany w Kodeksie Pracy mają na celu uelastycznienie trybu i czasu pracy oraz uwzględnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niektóre z ważniejszych zmian to wpisanie zdalnej pracy do Kodeksu Pracy, badanie trzeźwości pracowników oraz dodatkowe urlopy. W kwestii tych zmian istotną rolę pełni współpraca ze stroną społeczną, w tym ze związkami zawodowymi. Uwzględnianie potrzeb pracowników i budowanie lojalności są kluczowe dla dostosowania organizacji do wprowadzanych zmian.

Warto zauważyć, że przedstawione wnioski wynikają z dyskusji panelu, która miała miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w kwietniu 2023 roku. Przedstawione opinie są poglądami uczestników dyskusji i mogą nie odzwierciedlać pełnego obrazu rynku pracy w Polsce.”

Facebook
Twitter
LinkedIn